หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

Deliverance and Healing 75 การปลดปล่อยจากโรคภัย 12 ก.ย.2010-

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2010 Sunday September 12, 2010
คณะของเราเดินทางไปอำเภอแม่จันเพื่อเทศนาสั่งสอนและอธิษฐานอวยพรคนเจ็บคนป่วย
ขอบคุณพระเจ้าในคราวนี้ก็เหมือนครั้งๆ ก่อน พระเยซูคริสต์ผู้เป็นอยู่ยังทำการรักษาพี่น้องให้หายจากโรคภัยหลายอย่าง ขอบพระคุณพระเจ้า

We went to a church in Meachan. We ministered to people who are Christians. Some have come to Jesus only a few months. Some only a few weeks. In their bodies they carry many diseases and sicknesses. Some people who have tatoo even have some demons inside their bodies. This truth may be shocking to many traditional preachers but it is real. Demonization is real. When we prayed in the Name of Jesus they have been healed.
ดูวีดีทัศน์ที่แนบ


2. หูหนวกได้ยินอีกครั้ง Deaf ears were opened.


เป็นโรคความดันสูง 285 หายทันที High bloo pressure has been healed.
click on the link to watch the testimony.

นอกจากนี้ยังมีคนอีกหลายคนที่หายจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ ตามร่างกายอย่างอัศจรรย์
เราเขียนเรื่องนี้เพื่อบอกให้ทุกคนที่ต้องการแสวงหาความจริง ต้องการที่พึงพิงทางจิตใจที่แท้จริง
ขอให้ท่านเข้ามาแสวงหาพระเจ้าที่ชื่อว่าพระเยซูคริสต์ แล้วท่านจะไม่ผิดหวัง เพราะพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่ นี่คือประจักษ์พยานหลักฐานที่ยืนยันว่า พระเยซูคริสต์ยังเป็นอยู่

Many of the worshipers of Jesus received miracles of healing.
This is to certify that Jesus is alive and He still does miracles everyday.
If you want to meet the most high and true living God. Jesus Christ is all you want.
Shalom.


วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

Stephen Hawking, the man who rebels against his Creator.


คนคนนี้เดินไม่ได้ ยกแขนก็ไม่ขึ้น ขึ้นรถเข็นเองก็ไม่ได้ พูดไม่ได้ แต่สมองของเขาเป็นอัจฉริยะ
เขาพูดผ่านการฝึกกล้ามเนื้อที่คอและไหล่เท่านั้น เขาเขียนข้อความบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ด้วยการขยับไหล่และลำคอ แล้วจะมีโปรแกรมสังเคราะห์เสียงช่วยอ่านข้อความให้เป็นเสียงพูดอีกทีหนึ่ง ปีนี้คิดว่าอายุประมาณ 67 กว่าแล้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดัง
เขาเป็นมนุษย์ที่ต่อต้านพระเจ้าอีกคนหนึ่งที่พาให้พวกยกย่องความรู้หลงไปติดกับดักของมาร ที่มันสอนให้เขาพูดว่า โลกนี้พระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่มีมีความคิด มีความเป็นอมตะ พระเจ้าไม่เป็นบุคคล

He has everything but he never feels full because he is a man without God.

His name is stephen hawking. The man of no future in heaven because heaven belongs to God.
Where God is present hawking is missing.

He writes that the Universe is not created by God but it happened by a fluke.
He has a faith in a god but a god that does not have life. His life is miserable and helpless. His life is like a hot summer wind.

What a pity man he is.

This crippled man, can enjoy his priviledged life selling his perversed imaginations and many difficult-to-understand theories about the existance of the Universe. But his books lure many people away from the reality of the spiritual world. If he is in Thailand I would like to invite this poor man to see the manifestations of demons and spirits in Thailand.

Because he has a chance to live in the country where most people in the country believe in God, Jesus he can enjoy a good life. In my opinion, if this man had been born in a country like Thailand where most people believe in ghosts and idolatry, this famous man would have much thing to do because of the environments and the situations the surroundings are not supportive for him to do any thing against Christian faith. In this country, most Thai people high or low educated or little educated believe in spirits and super power. If you come to Thailand you will see that the spirit houses are many more out numbers of Wats (Budhist temples) churches or any other religion places.

Watch more videos about this man: click

More about this poor man