หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

คำพูดที่คริสเตียนควรพูดในคริสต์จักร

"โบสถ์ของเราน่าจะมีการจัดประชุมอธิษฐานวิงวอนอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง"

(การอธิษฐานคือพลังต่อสู้กับวิญญาณที่ต่อต้านพระคริสต์ l นี่คือสิ่งเดียวที่คริสจักรจะใช้ในการต่อสู้ แต่คริสเตียนส่วนใหญไม่อยากทำ)

"ทีมนมัสการของเราทำได้ดีมากนะ ขยันฝึกซ้อมและทำให้การประชุมของเราได้รับพระพรมากๆ"

"ขอบคุณท่านอาจารย์ ศิษยาภิบาลที่การเทศนาของท่านมีการปลดปล่อยของพระเจ้า"

"ขอบคุณสำหรับความเหนื่อยยากของอาจารย์ที่อุตส่าห์สอนพวกเราจนเป็นคริสเตียนที่ดี"

"ขอบพระคุณพระเจ้าที่คริสตจักรของเรามีผู้รับใช้ที่กล้าสอนอย่างตรงไปตรงมา และทำให้พวกเราได้รู้จักความจริง จนพวกเรามีชีวิตที่เป็นพระพระอย่างแท้จริง"

"มีปัญหาอะไรขัดข้องหรือ มีอะไรให้ช่วยไหม"

" มีพี่น้องคนไหนต้องการให้อธิษฐานวางมือ สำหรับความไม่สบายบ้างครับ เราไม่อยากให้ท่านมาหาพระเจ้าผู้เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ แล้วยังกลับไปบ้านแบบคนป่วย"

"หากพี่น้องต้องการคำอธิษฐานเผื่อ กรุณาโทรหาทีมอธิษฐานได้ทุกเวลานะครับ"

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อพฤษภาคม 20, 2555

    2 โครินธ์ 10:17 ถ้าผู้ใดจะอวด ก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้า
    10:18 เพราะคนที่ยกย่องตัวเองไม่เป็นที่นับถือของผู้ใด คนที่น่านับถือนั้นคือคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกย่อง

    ตอบลบ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ