หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553

คำพูดที่ผู้รับใช้พระเจ้า/คริสเตียนที่ดีไม่ควรให้มันเป็นที่ได้ยิน


"วันนี้ผมยังไม่พร้อม" (ผู้นำต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ สำหรับการสั่งสอนไม่ใช่หรือ)

"พอดีกระทันหันไม่ได้เตรียมคำเทศนาเลย"
(ห่างเหินการศึกษา ไม่รู้จักจดบันทึก ไม่เตรียมพร้อม ไม่มียุ้งข้าว ท้องจะแห้ง)

"วันนี้ผมมานำนมัสการแทนภรรยาเพราะเธอไม่พร้อม/ป่วย ไม่ได้เตรียมมา"
(ทะเลาะกับเมีย เมียงอน มาทำหน้าที่โดยไม่เตรียมตัวมา)

ขณะที่จะต้องเทศนาแล้ว ท่านพูดว่า
"เดี๋ยวให้ผมเปิดหาข้อพระธรรมสำหรับหนุนใจพี่น้องก่อน"
(ไม่มีการเตรียมตัว สุกเอาเผากิน)

"อะไรกันเพิ่งจะเทศน์ไปไม่กี่วันจะให้เทศนาอีกแล้วหรือ"
(เป็นคนชอบเกี่ยงงาน ไม่รักงาน ทำหน้าที่ให้พ้นๆ ไปเท่านั้น)

"ทำไมไม่ให้คนอื่นทำบ้าง ทุกครั้งใช้แต่ผม/ดิฉัน" 
(ฉันทำงานหนักกว่าคนอื่นไม่ได้ ฉันไม่อยากได้พระพรมากกว่านี้)

"พี่น้องที่มาวันนี้ ยินดีต้อนรับ เออ ชื่ออะไรนะ ผมจำไม่ได้แล้ว"
(ไม่รู้หรือว่า ไม่มีใครอยากเป็นคนถูกลืม  ไม่มีใครชอบ)

"อะไรกัน คนเยอะขนาดนี้ทำไมไม่บอก ผมจะได้เตรียมเทศนาได้ถูกต้อง"

(นักเทศนาที่กลัวคนจำนวนมาก ไม่ใช่ลักษณะของผู้รับใช้พระเจ้าที่ดี -เราต้องพร้อมเสมอ)

"พระธรรมอะไรนะ จำไม่ได้แล้ว"
(จำไม่ได้ทำไมไม่จดมาล่ะ  หัดท่องพระคัมภีร์เสียบ้างซิน้อง เมื่อไดจะเจริญ)

"วันนี้ผมจะเทศนาเหมือนคราวก่อนเพราะพี่้น้องมีพฤติกรรมเหมือนเดิม ผมก็จะเทศนาคำเดิม"
(การตอกย้ำ จุดอ่อนไม่สร้างสรรค์อะไร - การเทศนาที่ไม่เตรียมคือการดูถูกคนฟังอย่างร้ายแรง: คนตั้งเป็นร้อยมานั่งฟังคนพูดเพ้อเจ้อไม่เตรียมตัวอะไรมาเลย)

"ให้หัวหน้าเซลไปศึกษาบทเรียนเอาเองแล้วนำไปสอนในเซลทุกๆ อาทิตย์" (หัวหน้าเซลต้องกินอาหารจากผู้นำเท่านั้นและเมื่อเข้าใจดีแล้วจึงนำไปถ่ายทอดได้ดี)

"โบสถ์นี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว พี่้น้องไม่ทำก็ไม่ทำ"
( ไม่รักกันจริง ไม่สร้างความรู้สึกร่วมในทางที่ดี)

"ต่อไปอย่าแต่งตัวแบบนี้มาโบสถ์นะ"
(พระเจ้าสนใจจิตใจมากว่า เครื่องนุ่งห่มภายนอก-สำหรับคนที่ยังอ่อนความเชื่อให้ค่อยๆ สอนเขาดีกว่า)

"มาฟังเทศน์มัวแต่นั่งหลับ ไม่ตั้งใจฟังเลย"
(ก็ทำไมอาจารย์ไม่เทศน์ให้มันน่าฟัง ตื่นเต้นกว่านี้ล่ะ)

"ต่อไปให้พวกเราถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อนะ"
(แล้วผู้นำและครอบครัวถวายหรือเปล่า- ผุ้นำต้องทำเป็นตัวอย่าง)

"ทำไมพวกผู้ปกครองไม่ชอบมาเรียนพระคัมภีร์ล่ะ"
( ก็ให้เขานั่งเรียนกับอาจารย์มาหลายปี ไม่เห็นอาจารย์พาไปประกาศนอกโบสถ์เพื่อจะได้ใช้วิชาที่เรียนมาเลย - มีนักมวยโง่ที่ไหนที่เจ้าของค่ายให้เตะกระสอบจนขาดหลายใบแล้วไม่พาไปชกล่ะ)

ยังมีต่อ ...ช่วยกันเขียนหน่อย ...

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อกันยายน 10, 2554

  10:21 ในโมงนั้นเอง พระเยซูทรงมีความเปรมปรีดิ์ในพระวิญญาณ จึงตรัสว่า "โอ ข้าแต่พระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนสุขุมรอบคอบ และได้ทรงเปิดเผยสิ่งเหล่านี้แก่ทารกน้อย ข้าแต่พระบิดา ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเป็นที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์

  10:21 In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight.


  10:22 พระบิดาของเราได้ทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เรา และไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรเป็นผู้ใดนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นผู้ใดนอกจากพระบุตร และผู้ที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้"

  10:22 All things are delivered to me of my Father: and no man knoweth who the Son is, but the Father; and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.


  10:23 พระองค์ทรงเหลียวหลังไปทางเหล่าสาวกตรัสเฉพาะแก่พวกเขาว่า "นัยน์ตาทั้งหลายที่ได้เห็นการณ์ซึ่งพวกท่านได้เห็นก็เป็นสุข

  10:23 And he turned him unto his disciples, and said privately, Blessed are the eyes which see the things that ye see:


  10:24 เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า ศาสดาพยากรณ์หลายคน และกษัตริย์หลายองค์ ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้ แต่เขามิเคยได้เห็น และอยากจะได้ยินซึ่งท่านทั้งหลายได้ยิน แต่เขามิเคยได้ยิน"

  10:24 For I tell you, that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.


  ข้อสำคัญที่สุดของพระบัญญัติ
  10:25 ดูเถิด มีนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทดลองพระองค์ทูลถามว่า "อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทำประการใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก"

  The Great Commandment
  10:25 And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life?


  10:26 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "ในพระราชบัญญัติมีคำเขียนว่าอย่างไร ท่านได้อ่านเข้าใจอย่างไร"

  10:26 He said unto him, What is written in the law? how readest thou?


  10:27 เขาทูลตอบว่า "จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า ด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง"

  10:27 And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.


  10:28 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า "ท่านตอบถูกแล้ว จงกระทำอย่างนั้นแล้วท่านจะได้ชีวิต"

  10:28 And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live.

  ชมรมผู้รักการประกาศข่าวประเสริฐ ขอเชิญผู้รักการประกาศข่าวประเสริฐร่วมบริจาคเงินสนับสนุนงานการประกาศข่าวประเสริฐ ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้วยขวาง บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี Borisut Srisamudthai เลขที่บัญชี 1764286322 กรุงเทพ ประเทศไทย โทร 0867986189 เว้นวันอาทิตย์ปิดโทรศัพยื สอบถามเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย borisut10@hotmail.co.th จุดประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการประกาศข่าวประเสริฐและมิชชั่นและครอบครัวมิชชั่นให้มีกำลังและความเป็นอยู่พร้อมจะรับใช้พระเจ้าในงานประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก

  Club love the gospel. I invite you to donate money to support evangelism and evangelism. Huay Kwang, Bangkok Bank branch, account name, account number 1764286322, Bangkok, Thailand Borisut Srisamudthai except Sunday closed Tel 0867986189 Tel Yue. Inquiry in English or Thai. borisut10@hotmail.co.th. Intended to support the activities of evangelism and mission and that mission is and is ready to serve God in the gospel throughout the world.

  ตอบลบ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ